Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Aangiften omzetbelasting

Uiteraard blijft de administratieve dienstverlening niet beperkt tot het inboeken van de facturen van de onderneming. Maandelijks of eens per kwartaal wordt aan de hand van de ingeboekte gegevens de aangifte omzetbelasting opgesteld. Na de akkoordverklaring zorgen wij ervoor dat de aangifte digitaal bij de belastingdienst wordt ingediend.