Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Juridisch advies

Juridisch advies - Goesten & Opdam - Financieel advisuers

De juridische vraagstukken waarmee een tuinder kan worden geconfronteerd zijn zeer divers.
Op de eerste plaats is dat de keuze van de rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, maatschap, CV, coöperatie of BV). Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen kenmerken ten aanzien van zeggenschap, risico en belastinghefing.
Omdat onroerend goed een belangrijke positie in het bedrijf inneemt komen vraagstukken op het gebied van verkoop en huur van grond en kassen veelvuldig voor. Voorts kunnen wij u bijstaan met betrekking tot vraagstukken over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
Het arbeidsintensieve karakter van de tuinbouw brengt vanzelf arbeidsrechtelijke vraagstukken met zich mee. Moet ik mensen in dienst nemen of werken met een uitzendbureau? Hoe weet ik of een uitzendbureau bonafide is? Wat zijn mijn risico’s als ik met een uitzendbureau werk ?

Juridisch advies en voorkomen van problemen

De insteek is dat we juridische problemen voorkomen. Mocht er desalniettemin sprake zijn van een geschil staan wij u in raad en daad bij.