Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Geconsolideerde rapporten

Geconsolideerde rapporten
3 november 2017 beheerdergoestenopdam

Geconsolideerde rapporten

Een tweede ontwikkeling die we graag met u delen is dat we verder gaan met de uitrol van geconsolideerde jaarrekeningen. Veel van u hebben een structuur met meerdere BV’s. In dat geval wordt in de jaarrekening van het hoofd van de groep ook de activa en passiva van de onderliggende vennootschappen getoond.

Op die manier is in één oogopslag het beeld van het gehele bedrijf te zien!